Welkom bij Building with Nature®

 Missie

Het stimuleren van de bewustwording dat we veel omzichtiger om moeten gaan met de aarde, meer in het bijzonder met de grensvlakken water-land, door meer dan voorheen gebruik te maken van in de natuur aanwezige organische en anorganische materialen en de natuurlijke krachten en interacties die daarop werkzaam zijn: Bouwen met de Natuur. Bouwen met de Natuur is daarbij gekoppeld aan een Integraal Kust- & Deltabeleid onder beschouwing van vele functies in onderlinge samenhang en in relatie tot de omgeving. Een en ander is uiteindelijk gericht op het ontwikkelen en invoeren van methoden, die tegelijkertijd het milieu verbeteren en de economie versterken, waarbij de veiligheid is gewaarborgd.

Een verslag van de verschillende activiteiten

Dr. Ir R.E. Waterman geeft jaarlijks tientallen lezingen en colleges over Building with Nature ®. Daarnaast wordt jaarlijks over het onderwerp gepubliceerd en worden interviews gegeven. Ook wordt deelgenomen aan disputen, fora etc.

Er wordt een film gemaakt waarin Dr. Ir R.E. Waterman aangeeft hoe deze bouwmethode overal ter wereld speciaal in laaggelegen, dichtbevolkte kwetsbare kust- en deltagebieden een verbetering van de leefomstandigheden kan geven.

Daarnaast wordt gewerkt aan een animatiefilm die een overzicht geeft, gericht op ontwikkelingen voor de Nederlandse kust, onder gebruikmaking van het principe BwN. Op alle fronten is er nu sprake van ontwikkelingen op basis van het principe BwN, vooral in Zuid Holland en Noord Holland. Deltares zal gedurende vijf jaar BwN als speerpunt van onderzoek nemen. Prof. De Vriend (achtergrond Ecoshape en Deltares) is onder meer hoogleraar BwN.